Dezynfekcja

Dezynfekcja

ALCONET

Preparat dezynfekujący oparty na alkoholu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L
BACCID 100

Preparat myjąco - dezynfekujący na bazie czwartorzędowych soli amonowych.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L
MULTIBAC GREEN-A-WAY

NERTA MULTIBAC Green-A-Way Myjąco - dezynfekujący preparat zalecany do użycia w szpitalach, kuchniach przemysłowych, naczepach pojazdów, itp.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L