Dezynfektanty

Dezynfektanty

ALCONET

Preparat dezynfekujący na bazie alkoholu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L
ALKALINET 400

Alkaliczny skoncentrowany detergent z aktywnym chlorem, do czyszczenia i dezynfekcji instalacji CIP, tacy, myjek butów…

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L
BACCHLOR

Preparat dezynfekujący oparty na 47 – 50° podchlorynie sodu, zawiera 12% aktywnego chloru.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L
BACCID 100

Preparat myjąco - dezynfekujący na bazie czwartorzędowych soli amonowych.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L
BACCID 200

Skoncentrowany środek dezynfekujący, na bazie czwarorzedowych soli amonowych przeznaczony do użycia w budynkach inwentarskich.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L
BACCID 300

Skoncentrowany, higieniczny preparat oparty na nadtlenku wodoru, przeznaczony do czyszczenia instalacji CIP. Usuwa biofilm.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25L
Multibac

Myjąco - dezynfekujący preparat zalecany do użycia w szpitalach, kuchniach.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L
PERACLEAN 5

NERTA PERACLEAN 5 est un désinfectant oxydant à base de 5 % d’acide péracétique et d’hydrogène de peroxyde. Nr. Homologation France : 20080348.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25KG
Alcaline