Mycie pianowe

Mycie pianowe

ACINET 100

Pianowy środek na bazie kwasu fosforowego do okresowego czyszczenia powierzchni.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L
ALKALINET 100

Wysoko alkaliczny, pianowy środek myjący do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni, takich jak komory wędzarnicze, grille...

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L
ALKALINET 20

Alkaliczny, pianowy środek czyszczący z aktywnym chlorem oparty na wodorotlenku potasu do czyszczenia powierzchni, takich jak: ściany, podłogi, stoły.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L, 200L
ALKALINET 200

Alkaliczny, pianowy środek czyszczący z aktywnym chlorem oparty na wodorotlenku potasu do czyszczenia powierzchni, takich jak ściany, podłogi, stoły, itp.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L, 200L
ALKALINET 50

Średnio alkaliczny, pianowy środek do czyszczenia powierzchni, takich jak ściany, podłogi, stoły, .... Bezpieczny dla metali kolorowych.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L, 200L
Acide
Alcaline