Przetwórstwo rolne

Przetwórstwo rolne

ACINET 50

Skoncentrowany kwaśny środek czyszczący na bazie kwasu fosforowego. Do usuwania kamienia, czyszczenia urządzeń i rurociągów.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L
BACCID 100

Preparat myjąco - dezynfekujący na bazie czwartorzędowych soli amonowych

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L