BACCID 100

Preparat myjąco - dezynfekujący na bazie czwartorzędowych soli amonowych

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5L, 25L

Więcej o produktach - Przetwórstwo rolne

Masz pytanie?

Pytania na temat korzystania z naszych produktów.