Zrównoważone innowacje

Nerta przywiązuje szczególną uwagę do równowagi pomiędzy człowiekiem i przyrodą. Zarówno w trakcie procesu produkcji w Nerta jak podczas opracowywania produktów Nerta, pierwszeństwo ma ochrona środowiska.

Dla firmy Nerta, zrównoważona innowacja stanowi połączenie dwóch ważnych aspektów. Nerta opracowuje zrównoważone produkty poprzez innowacyjne badania laboratoryjne. W Badaniach i Rozwoju, Nerta zawsze stara się optymalizować równowagę pomiędzy skutecznością produktu, a szacunkiem dla środowiska. Zrównoważona innowacja łączy długofalowy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialność biznesu.

Innowacja w R&D oparta na surowcach przyjaznych środowisku

Podczas opracowywania nowych produktów i rozwijania już istniejących, dział Badań i Rozwoju firmy Nerta pracuje we własnym laboratorium, przy użyciu surowców o niewielkim wpływie na środowisko. Nasi łącznicy u wszystkich europejskich dostawców chemii śledzą i porównują najnowsze osiągnięcia na tym polu.

Szacunek dla środowiska poprzez wydajny proces produkcji oraz zakład produkcyjny

Zakład produkcji detergentów firmy Nerta jest jednym z najbardziej postępowych i bezpiecznych dla środowiska w tym sektorze. Podczas budowy zakładu produkcji detergentów Nerta, przekroczono nawet rygorystyczne belgijskie wymogi środowiskowe VLAREM II.

Lloyd's Register Quality Assurance